Emakina Group: Halfjaarresultaten 2019: toename bedrijfsopbrengsten en impact van bezettingsgraad der middelen op marges

Emakina Group: Halfjaarresultaten 2019: toename bedrijfsopbrengsten en impact van bezettingsgraad der middelen op marges

H1 2019: Inkomsten: 47.425 KEUR (+1,4%), EBITDA: 2.751 KEUR (-27,0%)

EMBARGO : 17H40 CET

Persbericht - Bevoorrechte en gereglementeerde informatie –
Vrije vertaling van de oorspronkelijke officiële tekst in het Frans

Brussel – Emakina Group (Euronext Growth Brussels : ALEMK) publiceert vandaag zijn halfjaarresultaten voor 2019.

1. Kerncijfers eerste halfjaar 2019

In KEUR

H1 2019

H1 2018

Wijziging

Inkomsten

47.425

46.763

+1,4%

Bedrijfswinst (EBITDA)

2.751

3.767

-27,0%

Operationele marge %

5 ,8%

8,1%

 

Resultaat vóór belastingen

509

1.202

-693

Nettoresultaat

-32

607

-639

2. Opvallende feiten eerste halfjaar 2019

a) Nieuwe klanten

In 2019 hebben een reeks nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina Group als partner gekozen.

Enkele voorbeelden: Arcelik, Basic-Fit, Beko, Bugaboo, Chalhoub Group, Courrèges, FrieslandCampina, Heineken Blade, Honda, Moteo Group, Nike, Olympique de Marseille, Silhouette International, Sodexo, Université de Limoges, en Vandersanden Group. 

b) Nieuwe activiteiten

In de eerste helft van 2019 investeerde de groep in de uitbreiding van zijn dienstenaanbod, onder meer in zijn activiteiten rond marketplace, influencer marketing en e-commerce.

Het expansiebeleid van de groep via externe operaties blijft de volgende maanden een prioriteit voor het management.  

c) Geografische spreiding

Geografisch vertegenwoordigen de buitenlandse inkomsten 62% van het halfjaarlijkse geconsolideerde bedrijfsresultaat in 2019, stabiel tegenover 2018. De commerciële pijplijn en het expansiebeleid van de groep zullen de volgende maanden dat grotere wordende gedeelte van de activiteiten buiten België ondersteunen.

d) Integratie en processen

In de eerste helft van 2019 heeft Emakina Group zijn investeringen voor integratie en synergieën binnen zijn netwerk verdergezet. Dit gebeurde in het bijzonder in Nederland, waar met succes het nieuwe gecentraliseerde projectbeheerplatform gecombineerd met de nieuwe versie van het ERP-systeem in gebruik werd genomen. De implementatie van die platformen bij de belangrijkste operationele entiteiten van de groep is voorzien in de volgende twee boekjaren. 

Ten slotte hebben de teams van Emakina grote inspanningen geleverd om hun processen in overeenstemming te brengen met de nieuwe AVG-regels, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

e) Talenten

Talentenbeheer blijft een belangrijk element voor het succes van de groep. 

Nu de groep weldra zijn duizendste medewerker zal verwelkomen, blijft het de hoogste prioriteit om de beste krachten aan te trekken en hen te begeleiden in de uitbouw van hun loopbaan. Daarbij bewaakt de groep het delicate evenwicht tussen de door de klanten gewenste vaardigheden, de technologische evolutie en de noodzakelijke beheersing van de kosten.

f) Partnerschappen

De commerciële partnerschappen van Emakina Group blijven de klanten het voordeel bieden van een ruime geografische dekking én sterke lokale knowhow.  Het betreft: Air (België), Asiance (Zuid-Korea, Japan), Bubblegum (Spanje), Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore), Portalgrup (Turkije), en SinnerSchrader (Duitsland).

g) Prijzen en awards

In het eerste halfjaar van 2019 ontving Emakina Group verschillende internationale prijzen zoals 2 Platinum AVA Awards voor de websites van The Athlete’s Foot en Van Cleef & Arpels, et 2 Gold Awards, voor ECCO en Boucheron, plus een Honorary Webby Award voor zijn eigen merkcommunicatieplatform.

3. Algemene opmerkingen

Groei van de activiteiten

In het eerste halfjaar van 2019 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 47.425.059 EUR tegenover 46.763.193 EUR in dezelfde periode van 2018, d.i. een toename van 1,4% (idem bij constante perimeter).

De internationale expansie blijft zich, zoals eerder aangegeven, verderzetten en de inkomsten uit het buitenland vertegenwoordigen 62% van de geconsolideerde halfjaarlijkse inkomsten in 2019, in lijn met 2018. De commerciële pijplijn en het expansiebeleid van de groep blijven dit aangroeiende gedeelte van activiteiten buiten België ondersteunen.

Evolutie van de operationele prestaties (EBITDA)

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 2.750.789 EUR (idem bij constante perimeter) over de eerste helft van 2019 tegenover 3.767.360 EUR over dezelfde periode in 2018, een daling in absolute waarde met 27,0%. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten daalt de EBITDA van 8,1% naar 5,8% (idem bij constante perimeter) tussen de eerste helft van 2018 en 2019.

De verkoopprijzen en de personeelskosten blijven onder controle. Toch woog een complexer planningbeheer op het gemiddelde inzetniveau van de middelen, en zo ook op de performantie in de eerste helft van 2019 tegenover dezelfde periode in 2018. Het afstemmen van klantenvragen op beschikbare talenten blijft continu een grote uitdaging in een context waarin technologieën voortdurend veranderen.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening onder controle en een nettoresultaat bijna break-even

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (508.782 EUR) over de eerste helft van 2019 daalt met 57,7% tegenover dezelfde periode in 2018 (1.201.767 EUR).

Dat is te verklaren door de evolutie in de operationele rentabiliteit gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger financieel resultaat, voornamelijk dankzij de verlaging van de afschrijvingskosten op goodwill. Die verlaging heeft te maken met de verlenging van de waardeverminderingsperiode van 8 naar 10 jaar, om zo een duur aan te houden die gebruikelijker is in de sector (zie punt 7 hieronder).    

De forse daling van de nettowinst (-32.398 EUR) over het eerste halfjaar 2019 in vergelijking met dezelfde periode in 2018 (607.445 EUR) is te verklaren door de evolutie van het bedrijfsresultaat, door een significant uitzonderlijk resultaat (-558.077 EUR) vooral omwille van het reorganisatieprogramma, en door een fiscale last onder controle. 

Die sterk verminderende nettowinst blijft echter dicht bij nul, wat de groep toelaat het niveau van zijn eigen vermogen te behouden.

4. Financiële situatie

Op 30 juni 2019 blijft de financiële gezondheid behouden dankzij een nettowinst dichtbij nul (ondanks de afschrijvingskosten op goodwill), een stabiel eigen vermogen, een schuldgraad in lijn met de groei van de activiteiten van de groep en de beschikbaarheid van aangepaste kredietlijnen.

De impact van de groei op het niveau van de behoefte aan bedrijfskapitaal en op de cashflow is een aandachtspunt dat continu moet worden opgevolgd.

5. Vooruitzichten voor 2019

Zoals in maart 2019 aangekondigd, verwacht het management van Emakina Group een stijging van de geconsolideerde inkomsten van de groep met één cijfer op basis van de huidige commerciële situatie en de bestaande consolidatiekring.

6. Verklaring van de bestuurders

De raad van bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2019 werden opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en deze een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van Emakina Group. Het halfjaarlijks financieel verslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

7. Varia

Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het halfjaarlijks verslag geen belangrijke correcties behoeven.

Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen. Zij zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het halfjaarlijks verslag van 2019.

Ter herinnering, de systematische afschrijving van goodwill (opgenomen in financiële kosten en opgelegd door de Belgische boekhoudwetgeving) weegt aanzienlijk door op de geconsolideerde nettowinst van de groep. De verlenging van de afschrijvingsperiode voor goodwill van 8 naar 10 jaar heeft in de eerste helft van 2019 een positief effect van zo'n 570.000 EUR op het nettoresultaat.

Agenda voor de aandeelhouders

27 maart 2020:                         publicatie jaarresultaten 2019

1 april 2020:                             jaarverslag 2019 (brochure)

22 april 2020:                           algemene aandeelhoudersvergadering

Contacteer ons
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België