Emakina Group: Sterke halfjaarresultaten 2018 - aanhoudende groei in bedrijfsopbrengsten en rentabiliteit

Emakina Group: Sterke halfjaarresultaten 2018 - aanhoudende groei in bedrijfsopbrengsten en rentabiliteit

Brussel (Embargo: 17.40 u. CET)
Bevoorrechte en gereglementeerde informatie – 
Vrije vertaling van de oorspronkelijke officiële tekst in het Frans

              Inkomsten: 46.763 KEUR (+ 18,4%);
              EBITDA: 3.767 KEUR (+ 52,2%)


Emakina Group (Euronext Growth Brussel: ALEMK) publiceert zijn halfjaarresultaat voor 2018.

1. Kerncijfers eerste halfjaar 2018

In KEUR

S1 2018

S1 2017

Wijziging

Inkomsten

46.763

39.508

+18,4%

Bedrijfswinst (EBITDA)

3.767

2.474

+52,2%

Operationele marge %

8,1%

6,3%

 

Resultaat voor belastingen

1.168

752

   + 416

Netto resultaat

607

143

    + 464

2. Opvallende feiten eerste halfjaar 2018

a) Nieuwe klanten

In 2018 hebben een reeks nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina Group als partner gekozen.

Enkele voorbeelden: ATPS, Bardahl, Comdata Group, Fermacell, Frankstahl, Groupe Descamps, Hutchison 3G, Kastner & Öhler, KitchenAid, LuLu Hypermarkets, Micromania-Zing, Omron, REWE/Öcard.

b) Overnames

In februari 2018 verwierf Emakina Group 100 % van het kapitaal van het New Yorkse agentschap Karbyn, met een tiental medewerkers, via zijn dochteronderneming The Reference in Gent, België.

Hiermee zet het zijn Amerikaanse groeiambities kracht bij. De overname creëert ook nieuwe kansen om internationale klanten aan te trekken.

De initiële prijs voor de acquisitie bedraagt 500.000 USD in contanten. De definitieve waarde van de transactie zal gebaseerd zijn op de operationele resultaten tot 2022.

In maart 2018 nam Emakina Group 100% van de aandelen over van WittyCommerce, via zijn Turkse dochter Emakina.TR in Izmir. Hiermee bevestigt de groep verder zijn ambitie in de regio. Ter herinnering: de 30 experts van WittyCommerce delen al sinds 2016 hun ruime ervaring met Emakina in digitale strategie en in het ontwikkelen van e-commerce-websites, door een commercieel partnerschap.

De initiële aankoopprijs bedraagt 1.000.000 EUR in contanten. De uiteindelijke prijs zal gebaseerd zijn op de bedrijfsresultaten van WittyCommerce tot 2022.

c) Internationalisatie

De bedrijfsopbrengsten "buiten België" stijgen met bijna 24% in het eerste semester van 2018. Zij vertegenwoordigen 62,5% van het geconsolideerde bedrijfsresultaat van het eerste semester 2018 tegenover 61% in de eerste helft van 2017.

d) Integratie en processen

In 2018 heeft Emakina Group de investeringen verdergezet voor betere integratie en synergieën binnen zijn netwerk. Dit gebeurde in het bijzonder in Nederland, waar het nieuwe gecentraliseerde projectbeheerplatform aan het einde van het jaar wordt in gebruik genomen, in combinatie met een nieuwe versie van het ERP-systeem. Daarna wordt dit geheel uitgerold binnen de hele groep.

In deze context blijft Emakina Group zijn teams versterken. Het organiseert ook regelmatig coördinatie- en opleidingsbijeenkomsten, om te garanderen dat de beste werkwijzen worden gedeeld.

Ten slotte hebben de teams van Emakina grote inspanningen geleverd om hun processen in overeenstemming te brengen met de nieuwe AVG-regels, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

e) Talenten

Talentenbeheer blijft van cruciaal belang voor het succes van elke grote digitale speler.

Nu de groep weldra zijn 900ste medewerker zal verwelkomen, blijft het de hoogste prioriteit om de beste krachten aan te trekken en hen te begeleiden in de uitbouw van hun loopbaan. Daarbij bewaakt de groep het delicate evenwicht tussen de door de klanten gewenste vaardigheden, de technologische evolutie en de noodzakelijke beheersing van de kosten.

f) Partnerschappen

De commerciële partnerschappen van Emakina Group blijven de klanten het voordeel bieden van een ruime geografische dekking én sterke lokale knowhow.

Het betreft: Asiance (Zuid-Korea, Japan), Bubblegum (Spanje), Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore), Portalgrup (Turkije), SinnerSchrader (Duitsland), Air (België).

3. Algemene opmerkingen

Groei van de activiteiten

In het eerste halfjaar van 2018 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 46.763.193 EUR tegenover 39.507.898 EUR in dezelfde periode van 2017, d.i. een toename van 18,4% (+16,7% bij constante perimeter).

De internationale expansie zet zich zoals eerder aangegeven verder met +62,5% aan inkomsten buiten België gerealiseerd, tegenover 61% in dezelfde periode vorig jaar.

Evolutie van de operationele prestaties (EBITDA)

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 3.767.360 EUR (3.718.000 EUR bij constante perimeter) over de eerste helft van 2018 tegenover 2.474.788 EUR over dezelfde periode in 2017, een stijging met 52,2% in absolute waarde. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten stijgt de EBITDA van 6,3% naar 8,1% (ook 8,1% bij constante perimeter) tussen de eerste helft van 2017 en 2018.

De kostenbeheersing in combinatie met een beter gebruiksniveau van de middelen verklaart in grote mate deze goede prestaties van deze eerste helft van 2018, in lijn met deze van de tweede helft van 2017.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening onder controle en een positief nettoresultaat

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (1.201.767 EUR) over de eerste helft van 2018 stijgt met 56% tegenover dezelfde periode in 2017 (772.732 EUR). Dat is te verklaren door de evolutie in de operationele rentabiliteit, gedeeltelijk gecompenseerd door een lager financieel resultaat, voornamelijk door de toename van de afschrijving van goodwill gekoppeld aan de evolutie in de perimeter van de groep.

De forse toename van de nettowinst (607.445 EUR) over het eerste halfjaar 2018 in vergelijking met dezelfde periode in 2017 (143.106 EUR) is te verklaren door de evolutie van het bedrijfsresultaat, het ontbreken van belangrijke uitzonderlijke resultaten en de fiscale lasten die onder controle blijven.

Dit positieve nettorendement laat de groep toe zijn eigen vermogen te versterken.

Ter herinnering, de afschrijvingen op consolidatieverschillen (opgelegd door de Belgische boekhoudnormen) hebben een negatief effect op het nettoresultaat van de onderneming van 1.330.499 EUR in de eerste helft van 2018 tegenover 1.095.861 EUR over het eerste halfjaar van 2017. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt (geboekt onder financiële kosten), weegt door op het geconsolideerd nettoresultaat van de groep.

4. Financiële gezondheid

Op 30 juni 2018 toont de groep een versterkte financiële gezondheid, dankzij een positief nettoresultaat en een versteviging van het eigen vermogen die eruit voortvloeit, een schuldgraad in lijn met de groei van groep en de beschikbaarheid van gepaste kredietlijnen.

De impact van groei op het niveau van het nodige werkkapitaal en cashflow is een aandachtspunt dat verder wordt gevolgd.

5. Vooruitzichten voor 2018

Het management van Emakina Group verhoogt licht zijn vooruitzichten tegenover het begin van het jaar. Het verwacht een organische stijging van zijn inkomsten met bijna twee cijfers over het hele jaar 2018, op basis van de huidige commerciële situatie.

6. Verklaring van de bestuurders

De raad van bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2018 werden opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen.

Het verklaart ook dat zij een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van de Emakina Group. Het halfjaarlijks verslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

7. Varia

a) Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het halfjaarlijks verslag geen belangrijke correcties behoeven.

b) Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen (o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill). De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het halfjaarlijks verslag van 2018.

c) Agenda voor de aandeelhouders

15 maart 2019:   publicatie jaarresultaten 2018

29 maart 2019:   jaarverslag 2018 (brochure)

23 april 2019:     algemene aandeelhoudersvergadering

---
Conform de reglementering van Euronext Growth Brussels is de volledige gereglementeerde informatie opgenomen in het halfjaarlijks financieel verslag 2018 van Emakina Group.
Dit is beschikbaar op de website www.emakina.com in de rubriek “Financial - Reports".

Contacteer ons
Frédéric Desonnay CFO, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Frédéric Desonnay CFO, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België