EPAM lanceert een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op Emakina voor 29,66 EUR per aandeel met het oog op een schrapping van de beursnotering

EPAM lanceert een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op Emakina voor 29,66 EUR per aandeel met het oog op een schrapping van de beursnotering

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN EMAKINA GROUP SA (“EMAKINA”) EN EPAM SYSTEMS, INC. (“EPAM”)

Persbericht - Bevoorrechte en gereglementeerde informatie – Vrije vertaling van de oorspronkelijke officiële tekst in het Frans

Brussel, België, en Newton, PA, VSA, 13 oktober 2021 - Emakina en EPAM Systems, Inc. kondigen aan dat EPAM het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uitbrengt op alle 3.893.353 door Emakina uitgegeven aandelen tegen een biedprijs van 29,66 EUR per aandeel.

De aanvaardingsperiode begint op 15 oktober 2021 en eindigt op 29 oktober 2021 om 16.00 uur CET. De resultaten van het bod worden op of rond 3 november 2021 bekend gemaakt. De biedprijs wordt betaalbaar gesteld op 3 november 2021.

Het prospectus (inclusief het antwoordmemorandum en het aanvaardingsformulier) is beschikbaar op de volgende websites: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer en op de websites van Emakina (www.emakina.group/) en EPAM (www.epam.com) en kan gratis op papier worden verkregen op de maatschappelijke zetel van Emakina of door een verzoek per e-mail te sturen naar [email protected]. Het prospectus is goedgekeurd door de FSMA in het Engels en werd vertaald in het Nederlands en in het Frans.

Het bod is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden: (a) ten minste 95% van alle door Emakina uitgegeven aandelen moeten zijn aangeboden, en (b) het niet optreden, op enig moment, vóór de publicatiedatum van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het Aanbod, van een feit, gebeurtenis, omstandigheid of nalaten die, individueel of in combinatie met andere feiten, gebeurtenissen, omstandigheden of nalatigheden, een negatief effect heeft of redelijkerwijs kan worden verwacht een negatief effect te hebben op de geconsolideerde EBIT van Emakina met meer dan 1,5 miljoen EUR. EPAM behoudt zich het recht voor om afstand te doen van de voorwaarden.

Indien aan de vereiste voorwaarden is voldaan, heeft EPAM het voornemen om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen.

Disclaimer

Dit persbericht vormt in geen enkel rechtsgebied en zal in geen enkel rechtsgebied worden beschouwd als een aanbod aan het publiek om de aandelen van Emakina te verwerven, verkopen of erop in te schrijven, of een verzoek om te verkopen, te kopen of in te schrijven. Het bod zal enkel worden uitgebracht op basis van het prospectus dat werd goedgekeurd door de FSMA. Er zullen geen stappen worden ondernomen om een openbaar overnamebod mogelijk te maken in enig ander rechtsgebied dan in België.

Noch dit persbericht, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte zaken mag worden verspreid in enig rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud hiervan of daarvan. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending vormen van de financiële wet- en regelgeving van een dergelijk rechtsgebied. Emakina, EPAM en hun gelieerde personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor het niet-naleven van deze beperkingen door iedere persoon.

***

Over EPAM Systems

Sinds 1993 heeft EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) zijn expertise op het gebied van software-engineering gebruikt om een toonaangevend wereldwijd productontwikkelings-, digital platform engineering- en digital en product design-agentschap te worden. Door zijn 'Engineering DNA' en innovatieve strategie-, advies- en ontwerpmogelijkheden, werkt EPAM samen met zijn klanten om next-gen oplossingen te leveren die complexe zakelijke uitdagingen omzetten in werkelijke bedrijfsresultaten. De wereldwijde teams van EPAM bedienen klanten in meer dan 35 landen in Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië. Als erkend marktleider in meerdere categorieën door de beste wereldwijde onafhankelijke onderzoeksbureaus, was EPAM een van de slechts vier technologiebedrijven die sinds 2013 elk publicatiejaar op de Forbes 25 Fastest Growing Public Tech Companies-lijst verscheen, en werd in 2019 en 2020 gerangschikt als het beste IT-servicebedrijf op de Fortune's 100 Fastest-Growing Companies-lijst. Lees meer op www.epam.com en volg ons op Twitter @EPAMSYSTEMSen LinkedIn.

Over Emakina Group

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group ​ en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die toekomstgerichte verklaringen kunnen zijn die zijn gedaan in overeenstemming met de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, waarvan de nauwkeurigheid noodzakelijkerwijs onderhevig is aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen die mogelijk niet juist blijken te zijn. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de expliciete of impliciete resultaten, zijn onder meer algemene economische omstandigheden en de factoren die worden besproken in ons meest recente jaarverslag op formulier 10-K en andere neerleggingen bij de Securities and Exchange Commission. EPAM neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, ongeacht of dit het gevolg is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve indien vereist onder de toepasselijke effectenwetgeving.

- - -

Contact

EPAM Systems, Inc.

Amber Rasmussen
​Communications/Public Relations
​+1-971-337-9648
[email protected]

EPAM Systems, Inc.
​41 University Drive, Suite 202
​Newtown, PA 18940USA

Emakina Group

Brice Le Blévennec
Chief Executive Officer
[email protected]
​+32 (0)2 400 40 00

Frédéric Desonnay
​Chief Financial Officer
[email protected]
​+32 (0)2 400 40 00

Emakina Group NV
​Middelburgstraat 64A
​1170 Brussel
​RC 630 741
​RLE Brussels 464.812.221

Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België