EPAM verwerft 98.69% van de aandelen in Emakina en gaat over tot een uitkoopbod – Emakina verlaat de beurs op 30 november 2021

EPAM verwerft 98.69% van de aandelen in Emakina en gaat over tot een uitkoopbod – Emakina verlaat de beurs op 30 november 2021

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN EMAKINA GROUP SA (“EMAKINA”) EN EPAM SYSTEMS, INC. (“EPAM”)

Persbericht - Bevoorrechte en gereglementeerde informatie – Vrije vertaling van de oorspronkelijke officiële tekst in het Frans

Brussel, België, en Newton, PA, USA, 3 november 2021 -EPAM VERWERFT 98.69% VAN DE AANDELEN IN EMAKINA EN GAAT OVER TOT EEN UITKOOPBOD – EMAKINA VERLAAT DE BEURS OP 30 NOVEMBER 2021.

Na het afsluiten van de initiële aanvaardingsperiode op 29 oktober 2021, bezit EPAM Systems, Inc. nu 98.69% van de aandelen in Emakina. Er is voldaan aan de twee opschortende voorwaarden voor het bod zoals uiteengezet in het prospectus en de drempel is bereikt om een uitkoopbod te lanceren.EPAM Systems, Inc. lanceert daarom een uitkoopbod.

Van 5 november 2021 tot en met 29 november 2021 om 16.00 uur CET (de Aanvaardingsperiode) hebben aandeelhouders die hun aandelen nog niet in het bod hadden aangeboden nog de mogelijkheid om via hun financiële tussenpersoon de biedprijs van EUR 29,66 per aandeel te verkrijgen. Na die datum kunnen ze het bedrag opvragen bij de Belgische Deposito- en Consignatiekas.

Betaling van de biedprijs voor de tijdens deze Aanvaardingsperiode aangeboden aandelen zal uiterlijk 30 november 2021 plaatsvinden. Aandelen die aan het einde van de Aanvaardingsperiode niet zijn aangeboden, worden geacht van rechtswege aan EPAM te zijn overgedragen. Aan het einde van het uitkoopbod zal Euronext Growth doorgaan met het schrappen van de beursnotering van de Emakina-aandelen.

Het prospectus (inclusief het antwoordmemorandum en het aanvaardingsformulier) is beschikbaar op de volgende websites: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplaceren op de websites van Emakina (www.emakina.group/) en EPAM (www.epam.com/) ​ en kan gratis op papier worden verkregen op de maatschappelijke zetel van Emakina of door een verzoek per e-mail te sturen naar [email protected].

Disclaimer

Dit persbericht vormt in geen enkel rechtsgebied en zal in geen enkel rechtsgebied worden beschouwd als een aanbod aan het publiek om de aandelen van Emakina te verwerven, verkopen of erop in te schrijven, of een verzoek om te verkopen, te kopen of in te schrijven. Het bod zal enkel worden uitgebracht op basis van het prospectus dat werd goedgekeurd door de FSMA, de Belgische toezichthoudende marktautoriteit. Er zullen geen stappen worden ondernomen om een openbaar overnamebod mogelijk te maken in enig ander rechtsgebied dan in België.

Noch dit persbericht, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte zaken mag worden verspreid in enig rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud hiervan of daarvan. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending vormen van de financiële wet- en regelgeving van een dergelijk rechtsgebied. Emakina, EPAM en hun gelieerde personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor het niet-naleven van deze beperkingen door iedere persoon.

***

Over EPAM Systems

Sinds 1993 heeft EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) zijn geavanceerde software-engineering erfenis gebruikt om de belangrijkste wereldwijde leverancier van digitale transformatiediensten te worden - marktleider in de sector van digitale en fysieke productontwikkeling en digitale platform-engineeringdiensten. Door zijn innovatieve strategie; geïntegreerde advisory-, consulting- en designmogelijkheden; en uniek 'Engineering DNA', helpen EPAM's wereldwijd ingezette hybride teams de toekomst werkelijkheid te maken voor klanten en gemeenschappen over de hele wereld door betere ondernemings-, onderwijs- en gezondheidsplatformen aan te sturen die mensen verbinden, ervaringen optimaliseren en het leven van mensen verbeteren.

De wereldwijde multidisciplinaire teams van EPAM, door Newsweek verkozen tot Most Loved Workplace 2021, bedienen klanten in meer dan 40 landen op vijf continenten. EPAM staat als erkend leider in de top 15 van bedrijven in Information Technology Services op de Fortune 1000 en stond de laatste drie opeenvolgende jaren gerangschikt als het topbedrijf voor IT-services op Fortune’s 100 Fastest-Growing Companies-lijst. EPAM staat ook vermeld in Ad Age’s top 25 World’s Largest Agency Companies en in 2020 noemde Consulting Magazine EPAM Continuum een top 20 Fastest-Growing Firm. Lees meer op www.epam.comen volg ons op Twitter en LinkedIn.

Over Emakina Group

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die toekomstgerichte verklaringen kunnen zijn die zijn gedaan in overeenstemming met de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, waarvan de nauwkeurigheid noodzakelijkerwijs onderhevig is aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen die mogelijk niet juist blijken te zijn. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de expliciete of impliciete resultaten, zijn onder meer algemene economische omstandigheden en de factoren die worden besproken in ons meest recente jaarverslag op formulier 10-K en andere neerleggingen bij de Securities and Exchange Commission. EPAM neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, ongeacht of dit het gevolg is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve indien vereist onder de toepasselijke effectenwetgeving.

- - -

Contact

EPAM Systems, Inc.

Amber Rasmussen
​Communications/Public Relations
​+1-971-337-9648
[email protected]

EPAM Systems, Inc.
​41 University Drive, Suite 202
​Newtown, PA 18940 USA

Emakina Group

Brice Le Blévennec
Chief Executive Officer
[email protected]
​+32 (0)2 400 40 00

Frédéric Desonnay
​Chief Financial Officer
[email protected]
​+32 (0)2 400 40 00

Emakina Group S.A
​Société anonyme
​Middelburgstraat, 64A
​1170 Brussel, België
​RC 630 741
​RLE Brussels 464.812.221

Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België