Halfjaarlijkse resultaten 2016: Emakina Group zet zijn groei verder

Halfjaarlijkse resultaten 2016: Emakina Group zet zijn groei verder

Inkomsten bedragen 38.594 KEUR, een stijging met 19%; EBIDTA van 2.596 KEUR kent groei met 6%

BRUSSEL, (EMBARGO tot 17u30) –
Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK:BB)
maakt vandaag zijn halfjaarlijkse resultaten bekend voor 2016.

1. Kerncijfers eerste halfjaar 2016

In KEUR

S1 2015

S1 2016

Wijziging

Inkomsten

32.462

38.594

+19%

Bedrijfswinst  (EBITDA)

2.454

2.596

+6%

Operationele marge %

7,6%

6,7%

 

Resultaat vóór belastingen

582

962

+ 380 KEUR

Nettoresultaat

241

585

+ 344 KEUR

2. Opvallende feiten eerste halfjaar 2016

a. New business

In 2016 hebben nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina Group als partner gekozen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Agrifirm-Nuscience, Aspern Smart City, Balta Group, Bridon Bekaert Ropes Group, Carglass, De Persgroep, Groupe Holder, Héléna Rubinstein, HEMA, Högl Shoe Group, Kodak Alaris, Louvre Hôtels, Marktplaats (Ebay), Mr. Green, Naspers, Ores, Parrot, Puratos, Paula's Choice, REWE Group, Sigfox, Ter Beke, en Wolford.

b. Overname

Emakina heeft 100% van het kapitaal overgenomen van het Zweedse digitale agentschap Dempsey dat in Stockholm is gevestigd. Met 15 medewerkers erbij zal Emakina door deze operatie zijn aanwezigheid in de noordelijke landen versterken. Dit ligt in de lijn van het commerciële partnerschap dat de groep in 2013 heeft afgesloten met Dempsey.

c. Internationalisatie

Geografisch gezien vertegenwoordigt de omzet "buiten België" 57% van het totale geconsolideerde bedrijfsresultaat van het eerste semester 2016 tegenover 50% in dezelfde periode van 2015.

d. Integratie en synergieën

De belangrijke groei van de groep de vorige maanden vereist belangrijke inspanningen op het vlak van integratie en synergieën tussen de verschillende entiteiten van de groep.  Dit vertaalt zich concreet in de ontwikkeling van gemeenschappelijke beheerplatformen en het beter delen van eigen knowhow, beschikbare middelen en specifieke technologieën.

e. Talenten

Getalenteerde medewerkers zijn een fundamentele troef voor Emakina. De groep stelt alles in het werk om mensen met uitzonderlijke capaciteiten aan te trekken en te ontwikkelen. Bij Emakina Group ontwikkelt het talent zich ten volle: het contact met collega's en klanten, het opleidingsaanbod of de deelname aan programma's voor onderzoek en ontwikkeling zorgen daarvoor.

f. Partnerschappen

Via de commerciële partnerschappen biedt Emakina Group zijn klanten het voordeel van een geografische uitgestrektheid en zij kunnen daarbij rekenen op lokale knowhow. Het betreft Asiance (Korea), Bubblegum (Spanje), Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore), Piramit (Turkije) en SinnerSchrader (Duitsland).

3. Algemene opmerkingen

Mooie groei van de activiteiten

In het eerste halfjaar van 2016 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 38.594.477 EUR tegenover 32.462.191 EUR in dezelfde periode van 2015, d.i. een toename van 19% (+5% bij constante perimeter).

Onze internationale expansie zet zich duidelijk verder met 57% aan inkomsten die buiten België werden gerealiseerd. Daarnaast blijven de inkomsten gerealiseerd via onze Belgische klanten stijgen en noteren we een groei met 3% voor het eerste halfjaar van 2016 tegenover dezelfde periode in 2015.

Ter herinnering, de overname in september 2015 van de communicatiegroep Diamond:dogs met vestigingen in Wenen, Salzburg, Zurich en Zagreb, alsook de overname in januari 2016 van het agentschap Dempsey uit Stockholm zijn een laatste voorbeeld van de wil van Emakina om uitgebreid aanwezig te zijn op het Europese grondgebied, om zo het best zijn internationale klanten te bedienen.

Evolutie van de EBITDA

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 2.595.804 EUR (1.939.479 EUR bij constante perimeter) over de eerste helft van 2016 tegenover 2.453.590 EUR in 2015 over dezelfde periode, een stijging met 5,8% in absolute waarde. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten daalt de EBITDA over het eerste semester van 7,6% naar 6,7% (5,7% bij constante perimeter) tussen 2015 en 2016.

Deze evolutie van de operationele marge is het resultaat van verschillende factoren (bezettingsgraad, kostenstructuur…). Maar het belangrijkste element hierbij op te merken is de forse groei van de activiteiten in 2015 (25%) en begin 2016 (19%). Hiervoor waren grote inspanningen nodig om de integratie van de nieuwe entiteiten binnen de groep te realiseren, alsook om het samenwerkingsproces binnen de groep te structureren. Dat heeft onvermijdelijk zijn invloed gehad op de prestaties begin 2016.

Forse stijging van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening en de nettowinst

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (1.054.967 EUR) voor het eerste helft van de 2016 vertoont een stijging met 81% tegenover dezelfde periode in 2015. Volgende elementen "buiten de EBITDA" hebben hierbij geholpen: (i) een overname van de provisies voor dubieuze schuldvorderingen als gevolg van een geschillenregeling, (ii) een beter financieel resultaat, (iii) stabiele afschrijvingen op (im)materiële vaste activa (goodwill inbegrepen).

De nettowinst (585.461 EUR) over het eerste halfjaar 2016 is meer dan verdubbeld tegenover 2015. Dat is te verklaren door de gunstige evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening in combinatie met stabiele fiscale lasten. Door dat nettorendement kan de groep zijn eigen vermogen versterken.

Ter herinnering, de afschrijvingen op consolidatieverschillen (opgelegd door de Belgische boekhoudnormen) hebben een negatieve impact op het nettoresultaat van de onderneming met 909.263 EUR in de eerste helft van 2016 tegenover 826.980 EUR over het eerste halfjaar 2015. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt, weegt zwaar door op het geconsolideerd nettoresultaat.

4. Financiële situatie

In 2016 is de financiële situatie gezond gebleven dankzij een versterking van het eigen vermogen, een schuldgraad in lijn met de groei van groep, de behoefte aan een gecontroleerd bedrijfskapitaal en de beschikbaarheid van kredietlijnen aangepast aan de sterke groei.

5. Vooruitzichten voor 2016

Het management van Emakina Group blijft de vooruitzichten van bij het jaarbegin aanhouden en verwacht een omzetgroei over het geheel van 2016, op basis van de huidige commerciële situatie.

6. Verklaring van de bestuurders

De Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten per 30 juni 2016 zijn opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en een betrouwbaar beeld schetsen van het patrimonium, de financiële situatie en de resultaten van de groep Emakina. Het financieel jaarverslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

7. Varia

a. Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het halfjaarlijks verslag geen belangrijke correcties behoeven.

b. Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen (o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill). De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het halfjaarlijks verslag van 2016.

c. Agenda voor de aandeelhouders

24 maart 2017:  Publicatie van de jaarresultaten 2016.

1 april 2017:  Jaarverslag 2016 (brochure);

24 april 2017:  Algemene aandeelhoudersvergadering.

CONTACTGEGEVENS

Karim Chouikri          
Chief Executive Officer                  +32(0)2 400 40 75            [email protected]

 

Frédéric Desonnay     
Chief Financial Officer                   +32(0)2 788 79 26            [email protected]

 

Luc Malcorps              
Director of Media Relations      +32(0)2 788 79 73            [email protected]

 

Emakina Group N.V.
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel

België
BTW BE 0464.812.221
ISIN BE 0003843605

www.emakina.com

- - -

De volledige gereglementeerde informatie is, conform de Alternext-reglementering, opgenomen in het halfjaarlijks financieel verslag 2016 van Emakina Group dat beschikbaar is op de website www.emakina.com (rubriek “Financial - Reports")

 

Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België