Resultaten 2016 Emakina Group: verdere inkomstengroei met dubbele cijfers

Resultaten 2016 Emakina Group: verdere inkomstengroei met dubbele cijfers

Inkomsten bedragen 77.339 KEUR, een stijging met 10%; EBITDA van 5.400 KEUR daalt met 11%

EMBARGO à 17H30 -
Gereglementeerde informatie – vrije vertaling van de originele Frantalige tekst
Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt zijn jaarresultaten bekend voor 2016.

Karim Chouikri en Brice Le Blévennec, co-CEO's van Emakina Group:
"De groep noteert opnieuw een inkomstengroei met twee cijfers en handhaaft zijn nettoresultaat, waardoor het zijn eigen vermogen kan versterken.

Deze prestatie is het resultaat van een steeds betere commerciële dynamiek en uitvoering bij alle teams van de groep. Hierbij blijven wij inzetten op de beste technologische keuzes en op de aanwerving van het grootste talent. Wij houden eraan om opnieuw al onze klanten te bedanken voor hun vertrouwen, alsook onze 765 medewerkers en onze commerciële partners voor hun uitstekende bijdrage.”

1. Kerncijfers

In KEUR

2015

2016

Wijziging

Inkomsten

70.340

77.339

+ 10%

Bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA)

6.070

5.400

- 11%

Operationele marge %

8,6%

7,0%

 

Resultaat vóór belastingen

1.952

2.012

+ 3%

Nettoresultaat

1.147

1.150

+ 0%

Frédéric Desonnay, CFO van Emakina Group voegt toe:
“De internationale expansie van de groep zet zich in 2016 verder met 59% van onze inkomsten gerealiseerd buiten België. Daarnaast stijgen de inkomsten in 2016 via onze Belgische klanten met bijna 6%. De operationele marge, anderzijds, is in 2016 licht gedaald (-11%) na de zeer sterke toename in 2015 (+50%). Dit is onder meer te verklaren door de grote investeringen nodig door de aanhoudende groei van onze activiteiten en de integratie van de entiteiten binnen de groep.”

2. Opvallende feiten in 2016

a) New business

In 2016 hebben nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina Group als partner gekozen. Enkele voorbeelden: Agrifirm–Nuscience, Aquafin, Aspern Smart City, Assemblin, Balta Group, Bridon Bekaert Ropes, Carglass, Carrera, Citroën, Coolinvestments, De Persgroep, Diageo, Gaastra, Groep Holder, Héléna Rubinstein, HEMA, Högl Shoe Group, Jacob Holm, Kodak Alaris, Konica Minolta, Ladurée, Legolas, Liérac, Louvre Hôtels, Marktplaats (Ebay), Maserati, Mondi, Mr. Green, Naspers, Ores, Parrot, Paula's Choice, Phyto, Puratos, REWE Group, Santander Bank, Sigfox, Stanley and Stella, Ter Beke en Wolford.

b) Voortzetting van overnames

In januari 2016 heeft Emakina 100% van het kapitaal verworven van het Zweedse digitale agentschap Dempsey, gevestigd in Stockholm. Door deze operatie versterkt Emakina met de 15 nieuwe medewerkers erbij zijn aanwezigheid in de noordelijke landen. Dit ligt in de lijn van het commerciële partnerschap dat de groep in 2013 had afgesloten met Dempsey.

In september 2016, nam Emakina 100% van het kapitaal over van het agentschap k.section, CRM-expert in Wenen met een team van een twaalftal experts. K.section is gecertificeerd partner van toonaangevende CRM-oplossingen zoals Siebel/ Oracle, Microsoft Dynamics, en Salesforce.

In januari 2017 verwierf Emakina 100 % van het kapitaal van het Zweedse bedrijf Doe Blomberg Gottberg (DBG), drievoudig laureaat van de Zweedse award “Communication Agency of the Year”. Met de overname van dit agentschap uit Stockholm versterkt Emakina verder zijn aanwezigheid in Scandinavië. De groep beschikt er nu over 30 medewerkers en bevestigt zo zijn Europese leiderspositie als onafhankelijk full service digitaal agentschap.

c) Internationalisatie

Geografisch vertegenwoordigt de omzet "buiten België" nu 59% van de geconsolideerde inkomsten van 2016, tegenover 57% in 2015..

d) Integratie en synergieën

Door de beduidende expansie van de groep in de vorige maanden zijn belangrijke inspanningen nodig op het vlak van integratie en synergieën tussen de verschillende entiteiten van de groep. Dit vertaalt zich concreet in de ontwikkeling van gemeenschappelijke beheerplatformen en het beter delen van eigen knowhow, beschikbare middelen en specifieke technologieën. Deze inspanningen hebben sterk doorgewogen op de rentabiliteit bij de werking van de groep.

e) Talenten

Getalenteerde medewerkers zijn een fundamentele troef voor Emakina. De groep stelt alles in het werk om mensen met uitzonderlijke capaciteiten aan te trekken en te ontwikkelen. Bij Emakina Group ontwikkelt het talent zich ten volle. Daarvoor zorgen het contact met collega's en kritische klanten, het opleidingsaanbod en de deelname aan programma's voor onderzoek en ontwikkeling.

f) Commerciële en technologische partnerschappen

Via commerciële partnerschappen biedt Emakina Group zijn klanten het voordeel van een ruime geografische dekking, waarbij zij kunnen rekenen op sterke lokale knowhow.

Het betreft Asiance (Korea), Air (België) sinds begin 2017, Air Paris (Paris, Shanghai en New York) sinds 2016, Bubblegum (Spanje), Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore), Witty (Turkije) sinds 2016 en SinnerSchrader (Duitsland).

Om zijn competenties op technologisch gebied te versterken heeft Emakina in 2016 nieuwe partnerschappen afgesloten met IBM, Progress Sitefinity CRM, Marketo Marketing automation software en Kentico, waarvoor Emakina de eerste gecertificeerde technologie-partner in Europa werd.

g) Prijzen en awards

In 2016 ontving Emakina niet minder dan 70 awards voor uiteenlopende projecten van web building, motion, design en creativiteit, wat de kwaliteit van zijn prestaties onderstreept.

Ook verschillende technologiepartners kenden Emakina belangrijke internationale prijzen toe:

  • Demandware (nu Salesforce Commerce Cloud): "EMEA Sales Partner" en " EMEA Runner-up Implementation Partner of the Year ";
  • Selligent: "Campaign of the Year en Best Creative Awards";
  • Sitecore: "Best Digital Marketing en Best Business Awards".

3. Algemene opmerkingen

Stijging van de bedrijfsopbrengsten met twee cijfers

In 2016 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 77.339.180 EUR tegenover 70.340.217 EUR in 2015, d.i. een toename van 10% (+7% bij constante perimeter).

De internationale expansie zet zich zoals vermeld verder met 59% aan inkomsten die buiten België werden gerealiseerd. Daarnaast blijven de inkomsten gerealiseerd via onze Belgische klanten stijgen en noteren we voor het boekjaar 2016 een groei met 6% tegenover 2015.

Ter herinnering, de overname in januari 2016 van het digitale agentschap Dempsey en in januari 2017 van het creatieve agentschap DBG, beide in Stockholm gevestigd, alsook de overname in september 2016 van het agentschap k.section, expert in CRM, gevestigd in Wenen, zijn recente voorbeelden van de wil van Emakina om zich verder internationaal te ontwikkelen.

EBITDA: afname met 11%

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 5.400.484 EUR (5.202.056 EUR bij constante perimeter) in 2016, tegen 6.069.790 EUR in 2015. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten daalt de EBITDA van 8,6% naar 7,0% (6,9% bij constante perimeter) tussen 2015 en 2016.

We herhalen dat deze situatie onder meer te verklaren is door de grote investeringen die nodig waren door de aanhoudende groei van onze activiteiten en door de integratie van de entiteiten binnen de groep.

In tegenstelling tot de EBITDA stijgt de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) met 9% en gaat van 3.571.773 EUR in 2015 naar 3.893.318 EUR in 2016. Dit komt omdat er geen grote waardevermindering was in 2016 en dat het financieel resultaat in 2016 fors is gegroeid (dankzij koerswinsten, meerwaarden en een goede beheersing van de financiële kosten).

Stabiel positief nettoresultaat van 1.150.420 EUR

Het nettoresultaat van 2016 houdt stand tegenover 2015, waardoor het eigen vermogen van de groep wordt versterkt. Dit is het gevolg van de schommeling van het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening, de afwezigheid van belangrijke niet-recurrente kosten in 2016 en beperkte belastinglasten.

De afschrijvingen op de consolidatieverschillen (opgelegd door de Belgische boekhoudnormen) hebben een negatieve impact op het nettoresultaat van de onderneming van 1.944.636 EUR in 2016 tegenover 1.645.235 EUR in 2015. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt, weegt zwaar door op het geconsolideerd nettoresultaat.

Vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen stijgt het nettoresultaat met 11% tegenover 2015.

4. Financiële situatie

In 2016 is de financiële situatie gezond gebleven dankzij een schuldgraad in lijn met de groei van groep, een behoefte aan beheerst bedrijfskapitaal en de beschikbaarheid van gepaste kredietlijnen.

5. Vooruitzichten voor 2017

Het management van Emakina Group verwacht in 2017 een organische omzetgroei met één cijfer op basis van de huidige commerciële situatie.

6. Verklaring van de bestuurders

De Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten op 31 december 2016 zijn opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en dat zij een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van de groep Emakina. Het financieel jaarverslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

7. Divers

a) Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het bericht geen belangrijke correcties behoeven.

b) Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen (o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill). De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het jaarverslag van 2016.

c) Agenda 2017 des actionnaires

3 april 2017: Jaarverslag 2016 (brochure);

24 april 2017: Algemene aandeelhoudersvergadering;

15 september 2017: Publicatie van de halfjaarlijkse resultaten 2017.

 

GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2016 – EMAKINA GROUP SA

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

77.339.180

70.340.217

56.135.588

Omzet

73.987.356

67.561.421

53.444.947

Wijziging in de projecten in uitvoering

656.683

-436.797

51.959

Geproduceerde vaste activa

149.075

102.199

129.698

Andere bedrijfsopbrengsten

2.546.066

3.113.394

2.508.984

BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)

-71.938.696

-64.270.428

-52.082.281

Aankoop van goederen en diensten verbonden aan de verkoop

-33.845.013

-33.621.620

-26.665.481

Personeelskosten

-37.913.614

-30.458.796

-25.272.915

Andere bedrijfskosten

-180.069

-190.011

-143.885

BEDRIJFSWINST (VOOR AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA

5.400.484

6.069.790

4.053.307

AFSCHRIJVINGEN EN R&D

-1.408.302

-1.898.211

-1.692.033

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

-1.400.682

-1.367.209

-1.560.223

Waardeverminderingen op commerciële handelsvorderingen

-1.230

-503.482

-131.810

Voorzieningen voor risico’s en kosten

-6.390

-27.520

0

BEDRIJFSWINST

3.992.182

4.171.579

2.361.274

FINANCIEEL RESULTAAT

-98.864

-599.806

-460.281

Financiële opbrengsten

633.775

238.706

261.454

Financiële kosten

-732.639

-838.513

-721.735

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
VOOR AFSCHRIJVINGEN/ CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

3.893.318

3.571.772

1.900.993

AFSCHRIJVINGEN OP GOODWILL**

-1.944.636

-1.645.235

-1.619.758

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

1.948.683

1.926.537

281.235

NIET-RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN/-KOSTEN

63.351

25.576

-343.151

WINST VOOR BELASTINGEN

2.012.033

1.952.113

-61.916

UITGESTELDE BELASTINGEN

5.465

-74.957

-61.467

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

-867.078

-729.979

-730.101

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE VENNOOTSCHAP WAAROP DE VERMOGENSBELASTING WERD TOEGEPAST (WINST)

0

0

0

NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN / CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

3.095.055

2.792.412

766.274

NETTOWINST

1.150.420

1.147.177

-853.484

A. Aandeel van derden

 

431.757

590.055

278.666

B. Aandeel van de groep

718.663

557.122

-1.132.150

 

GEGEVENS PER AANDEEL

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

AANTAL AANDELEN

3.893.353

3.893.353

3.844.061

AANTAL AANDELEN EN WARRANTS

3.893.353

3.931.293

3.941.781

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING / AANDEEL (in EUR)

0,5005

0,4948

0,0732

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

0,5005

0,4899

0,0713

AANDEEL VAN DE GROEP  / AANDEEL (in EUR)

0,1846

0,1431

-0,2945

AANDEEL VAN DE GROEP  / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

0,1846

0,1417

-0,2872

NETTOWINST / AANDEEL (in EUR)

0,2955

0,2947

-0,2220

NETTOWINST / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

0,2955

0,2918

-0,2165

 

 

ACTIVA (EUR) *

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

15.290.743

12.922.391

10.176.906

Oprichtingskosten

88.410

141.733

195.055

Immateriële vaste activa

1.697.932

1.829.716

2.063.497

Consolidatieverschillen

11.917.967

9.621.685

6.582.723

Materiële vaste activa

1.289.929

1.069.198

1.028.533

Financiële vaste activa

296.505

260.059

307.098

VLOTTENDE ACTIVA

29.528.681

28.822.802

24.759.590

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3.479.708

2.818.607

3.255.404

Uitgestelde belastingen

0

0

79.136

Vorderingen op ten hoogste één jaar

21.921.645

20.560.092

18.474.777

Geldbeleggingen

339.422

65.395

314.201

Liquide middelen

2.331.209

4.314.371

2.044.869

Overlopende rekeningen

1.456.697

1.063.797

591.203

TOTAAL DER ACTIVA

44.819.424

41.745.193

34.936.496

       

PASSIVA (EUR) *

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

       

EIGEN VERMOGEN

10.735.919

10.116.550

9.135.600

BELANGEN VAN DERDEN

1.012.558

760.445

670.127

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

111.700

105.310

0

UITGESTELDE BELASTINGEN EN BRONNEN VAN BELASTINGLATENTIES

2.425

7.889

12.068

SCHULDEN

32.956.822

30.754.999

25.118.701

Schulden op meer dan één jaar

3.822.243

2.515.600

1.470.618

Schulden op ten hoogste één jaar

28.895.668

27.610.416

23.206.853

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

1.463.613

1.513.116

1.320.845

Financiële schulden

6.182.009

3.148.934

4.788.341

Handelsschulden

5.630.216

7.040.325

4.690.241

Ontvangen vooruitbetalingen

5.623.111

6.245.727

5.400.122

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

5.843.238

5.520.916

5.233.689

Overige schulden

4.153.481

4.141.398

1.773.615

Overlopende rekeningen

238.911

628.983

441.230

TOTAAL DER PASSIVA

44.819.424

41.745.193

34.936.49

*     Opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen.

**   Conform de evaluatieregels werden de consolidatieverschillen (of de goodwill) afgeschreven op 8 jaar,
los van elke mogelijke meerwaarde overeenkomstig de Belgische boekhoudkundige normen.

 

In overeenstemming met de reglementeringen van Alternext Brussel is dit jaarlijkse bericht facultatief.
De publicatie van het financiële jaarverslag 2016 van Emakina Group volgt hierna.

Het jaarverslag bevat de gereglementeerde informatie en is, conform de wettelijke bepalingen ter zake, vanaf 3 april 2017 beschikbaar op de website www.emakina.com (rubriek “Financial - Reports").
 


CONTACT

Karim Chouikri           Chief Executive Officer                  +32(0)2 400 40 75            [email protected]

Frédéric Desonnay      Chief Financial Officer                   +32(0)2 788 79 26            [email protected]

Luc Malcorps               Director of Media Relations      +32(0)2 788 79 73            [email protected]

 

Emakina Group
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België

BTW 0464.812.221
ISIN BE 0003843605

www.emakina.com

 

 

Contacteer ons
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België