Resultaten 2019 Emakina Group: verdere groei van activiteiten in het tweede halfjaar en operationele prestaties onder controle

Resultaten 2019 Emakina Group: verdere groei van activiteiten in het tweede halfjaar en operationele prestaties onder controle

Inkomsten: 96.618 KEUR (+4,6%); EBITDA: 5.881 KEUR (-3,7%)

(Embargo 18.00 uur CET)

Bevoorrechte en gereglementeerde informatie -
Vrije vertaling van de oorspronkelijke officiële tekst in het Frans

Emakina Group (Euronext Growth Brussels: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten bekend voor 2019.

1. Kerncijfers 2019

 In KEUR

 2019

 2018

 Wijziging

 Inkomsten

 96.618

 92.390

 +4,6%

 Bedrijfswinst (EBITDA)

 5.881

 6.107

 -3,7%

 Operationele marge %

 6,1%

 6,6%

 

 Resultaat vóór belastingen

 235

 1.093

 -858

 Nettoresultaat

 -71

 57

 -128

2. Opvallende feiten in 2019

a) Nieuwe klanten

In 2019 hebben een reeks nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina Group als partner gekozen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: Allergan, Al Tayer Group - Bloomingdales, Arcelik, Basic-Fit, Beko, Brussels Expo, Chalhoub Group, Courrèges, Fluxys, FrieslandCampina, Gulf Marketing Group, Heineken Blade, Honda, Majid Al Futtaim Fashion, Moteo, Nike, Nuskin, Olympique de Marseille, Sodexo, Stockmann, Suitsupply, Sunweb, TVH, UnifiedPost, en VOO.

b) Nieuwe activiteiten

In de loop van het jaar 2019 zette de groep zijn strategie verder voor de uitbreiding van zijn dienstenaanbod, onder meer in zijn activiteiten rond marketplace, influencer marketing en e-commerce.
De keuze voor de beste technologiepartners in deze domeinen is cruciaal om de klanten optimaal te begeleiden bij hun digitale uitdagingen.

c) Voortzetting van overnames

De groep gaat door met zijn expansiebeleid via externe activiteiten, in overeenstemming met de vastgelegde strategie.

In oktober 2019, verwierf Emakina Group 100% van het kapitaal van Cloudworks Consulting DMCC (Dubai Multi Commodities Center), een innoverend Cloud Consulting-bedrijf met kantoren in Dubai en 27 experts, via zijn agentschap Emakina FZ‑LLC gevestigd in Dubai. Emakina Group bevestigt hiermee zijn ambitie om een betrouwbare partner te zijn in het Midden-Oosten.

d) Geografische spreiding

Geografisch gezien stijgen de buitenlandse inkomsten in 2019 met meer dan 5,4%.
Zij vertegenwoordigen 63% van het geconsolideerde bedrijfsresultaat in 2019. De commerciële pijplijn en het expansiebeleid van de groep (met o.a. de nieuwe kantoren in Dubai) zullen de volgende maanden dat groeiende gedeelte van de activiteiten buiten België ondersteunen.

e) Integratie en processen

In 2019 heeft Emakina Group zijn investeringen voor integratie en synergieën binnen zijn netwerk verdergezet.  Dit gebeurde in het bijzonder in Nederland en Frankrijk, waar het nieuwe gecentraliseerde projectbeheerplatform gecombineerd met de nieuwe versie van het ERP-systeem met succes in gebruik werd genomen. De implementatie van die platformen bij de belangrijkste operationele entiteiten van de groep is voorzien in de volgende twee boekjaren.

Ten slotte hebben de teams van Emakina grote inspanningen geleverd om hun processen in overeenstemming te brengen met de nieuwe AVG-regels, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

f) Talenten

Talentenbeheer blijft een belangrijk element voor het succes van de groep.
Met meer dan 1.000 medewerkers blijft het voor het management van Emakina de hoogste prioriteit om de beste krachten aan te trekken en hen te begeleiden in de uitbouw van hun loopbaan. Daarbij bewaakt de groep het delicate evenwicht tussen de door de klanten gewenste vaardigheden, de technologische evolutie en de noodzakelijke beheersing van de kosten. 

g) Partnerschappen

 De commerciële partnerschappen van Emakina Group blijven de klanten het voordeel bieden van een ruime geografische dekking én sterke lokale knowhow.  Het betreft: Air (België), Asiance (Zuid-Korea, Japan), Bubblegum (Spanje), Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore) en SinnerSchrader (Duitsland).

h) Prijzen en awards

In 2019 ontving Emakina Group verschillende prijzen, waaronder 5 'AVA Website Awards' voor The Athlete’s Foot, Van Cleef & Arpels, ECCO en Boucheron, plus een speciale prijs voor zijn eigen merkcommunicatieplatform. Andere awards waren de ‘Trends Digital Pioneer Award’ met DP World, de ‘Gold Best e-commerce SpinAward’ met Rituals, de ‘YouTube Works Award’ en 2 ‘Swedish Content Awards’ met SBAB. De teams wonnen ook meerdere technologieprijzen zoals de 'Best Kentico Website of the Year Award’ met Bardahl en de ‘Kentico MVP Award’, de ‘Umbraco Best Cloud Solution Award’ met Vivaldis Interim, en 4 ‘Sitecore MVP Awards’.

3. Algemene opmerkingen

Groei van de activiteiten vooral op internationaal gebied

In 2019 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 96.618.148 EUR tegenover 92.389.601 EUR in 2018, wat een toename betekent van +4,6% (+4,2% bij constante perimeter). Dit komt vooral door een groei van de activiteiten buiten België met 5,4%. De buitenlandse inkomsten vertegenwoordigen 63% van de geconsolideerde inkomsten in 2019. De commerciële pijplijn en het expansiebeleid van de groep ondersteunen verder deze groei van activiteiten buiten België.

Evolutie van de operationele prestaties (EBITDA)

De geconsolideerde bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 5.881.414 EUR (5.820.909 EUR bij constante perimeter) in 2019 tegenover 6.107.455 EUR in 2018, een daling met 3,7% in absolute waarde (+4,7% bij constante perimeter). In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten daalt de EBITDA van 6,6% naar 6,1% (6,0% bij constante perimeter) tussen 2018 en 2019.

De verkoopprijzen en de personeelskosten blijven onder controle. Toch woog een complexer planningbeheer op het gemiddelde inzetniveau van de middelen, en zo ook op de prestaties in 2019 tegenover 2018. Het afstemmen van klantenvragen op beschikbare talenten blijft continu een grote uitdaging in een context waarin technologieën voortdurend veranderen.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening onder controle en nettoresultaat bijna break-even

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bedraagt 1.256.070 EUR in 2019, dit is een daling van 9,2% tegenover 2018.
Dat is te verklaren door de operationele prestaties zoals verder wordt uitgelegd, alsook door de verhoging van de afschrijvingen en waardeverminderingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger financieel resultaat, voornamelijk dankzij de verlaging van de afschrijvingskosten op goodwill.  Die verlaging heeft te maken met de verlenging van de waardeverminderingsperiode van 8 naar 10 jaar, om zo een duur aan te houden die gebruikelijker is in de sector (zie punt 7 hieronder).

De daling van het nettoresultaat (-71.265 EUR) voor het boekjaar 2019 tegenover 2018 (56.727 EUR) is te verklaren door de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, door een significant uitzonderlijk niet-recurrent bedrijfsresultaat (-1.020.792 EUR) vooral omwille van het reorganisatieprogramma, wat gecompenseerd wordt door een belastingkrediet gerelateerd aan innoverende activiteiten. Die verminderde nettowinst blijft echter dicht bij nul, wat de groep toelaat het niveau van zijn eigen vermogen te behouden.

4. Financiële situatie

Eind 2019 blijft de financiële gezondheid van de groep behouden dankzij een nettoresultaat dichtbij nul (ondanks de afschrijvingskosten op goodwill), een schuldgraad in lijn met de groei van de activiteiten van de groep en de beschikbaarheid van aangepaste kredietlijnen. De impact van de groei op het niveau van de behoefte aan bedrijfskapitaal en op de geldmiddelen is een aandachtspunt dat continu moet worden opgevolgd.

5. Gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar en vooruitzichten voor 2020

De coronaviruspandemie en de impact van de inperkingsmaatregelen zullen de economische prestaties van Emakina beïnvloeden vanaf maart 2020. Het is in dit stadium echter niet mogelijk om de financiële gevolgen hiervan te kwantificeren. Dit zal in een later stadium in een specifieke mededeling worden toegelicht, zodra het mogelijk is om dit te berekenen. Het management heeft al een reeks noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de gevolgen van deze pandemie te beperken voor de marges en de cashflow van de groep .

6. Verklaring van de bestuurders

De raad van bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de verkorte geconsolideerde financiële staten afgesloten op 31 december 2019 werden opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en dat deze een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van Emakina Group. Het financieel jaarverslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

7. Varia

Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het jaarverslag geen belangrijke correcties behoeven.

Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers in de bijlage werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen. Deze cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het jaarverslag van 2019.

Ter herinnering, de verplichte systematische afschrijving van goodwill (opgenomen in de financiële kosten en opgelegd door de Belgische boekhoudwetgeving) weegt aanzienlijk door op de geconsolideerde nettowinst van de groep.  De verlenging van de afschrijvingsperiode voor goodwill van 8 naar 10 jaar heeft voor 2019 een positief effect van 895.829 EUR op het nettoresultaat. De waarderingsregels toegepast op de geconsolideerde rekeningen afgesloten op 31/12/2019 werden in die zin aangepast.

Agenda 2020 voor de aandeelhouders

1 april 2020:                             Jaarverslag 2019 (brochure)

22 april 2020:                           Algemene aandeelhoudersvergadering

25 september 2020:                 Publicatie halfjaarlijkse resultaten 2020

---

CONTACT

Karim Chouikri              Chief Executive Officer           +32(0)2 400 40 75        [email protected]

Frédéric Desonnay        Chief Financial Officer            +32(0)2 788 79 26        [email protected]

Luc Malcorps                Director of Media Relations     +32(0)2 788 79 73        [email protected]

 

Emakina Group S.A.
Rue Middelbourg 64A
1170 Brussels
Belgium

VAT 0464.812.221
ISIN BE 0003843605

De volledige gereglementeerde informatie is, conform de Euronext Growth Brussels-reglementering, opgenomen in het jaarverslag 2019 van Emakina Group, dat beschikbaar is vanaf 1 april 2020 op de website www.emakina.group, in de rubriek “Investor Relations”.   

---

GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2019 - EMAKINA GROUP NV

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

96.618.148

92.389.601

80.304.612

Omzet

92.485.616

91.972.627

75.916.133

Wijziging in de projecten in uitvoering

1.317.713

-1.451.203

1.210.431

Geproduceerde vaste activa

1.228.745

439.660

999.717

Andere bedrijfsopbrengsten

1.586.074

1.428.517

2.178.331

BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)

-90.736.734

-86.282.146

-74.577.795

Aankoop van goederen en diensten verbonden aan de verkoop

-40.311.250

-39.612.198

-34.115.576

Personeelskosten

-50.118.578

-46.357.109

-40.302.954

Andere bedrijfskosten

-306.907

-312.839

-159.265

BEDRIJFSWINST (VOOR AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA

5.881.414

6.107.455

5.726.817

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

-1.995.269

-1.637.892

-1.581.827

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

-1.830.219

-1.729.416

-1.438.455

Waardeverminderingen op commerciële handelsvorderingen

-155.455

12.948

-58.166

Voorzieningen voor risico’s en kosten

-9.595

78.576

-85.206

BEDRIJFSWINST

3.886.145

4.469.563

4.144.990

FINANCIEEL RESULTAAT

-2.630.075

-533.278

-378.316

Financiële opbrengsten

636.275

1.375.494

778.476

Financiële kosten

-3.266.350

-1.908.772

-1.156.792

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR AFSCHRIJVINGEN OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

3.106.643

3.936.285

3.766.674

AFSCHRIJVINGEN OP GOODWILL**

-1.850.573

-2.553.237

-2.390.944

WINST DE UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

1.256.070

1.383.048

1.375.730

NIET-RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN/-KOSTEN

-1.020.792

-289.816

-136.583

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN

235.278

1.093.232

1.239.147

UITGESTELDE BELASTINGEN

485

970

970

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

-307.028

-1.037.475

-1.207.911

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ONDERNEMINGEN WAAROP DE VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST

0

0

0

NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

1.779.308

2.609.964

2.423.150

NETTORESULTAAT

-71.265

56.727

32.206

A. Aandeel van derden

152.933

137.169

143.388

B. Aandeel van de groep

-224.198

-80.442

-111.182

 

GEGEVENS PER AANDEEL    

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

AANTAL AANDELEN

3.893.353

3.893.353

3.893.353

AANTAL AANDELEN EN WARRANTS

3.893.353

3.893.353

3.893.353

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING/ AANDEEL (in EUR)

0,3226

0,3552

0,3534

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING/ AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

0,3226

0,3552

0,3534

AANDEEL VAN DE GROEP/ AANDEEL (in EUR)

-0,0576

-0,0207

-0,0286

AANDEEL VAN DE GROEP/ AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

-0,0

-0,0207

-0,0286

NETTOWINST/ AANDEEL (in EUR)

-0,0183

0,0146

0,0083

NETTOWINST/ AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

-0,0183

0,0146

0,0083

 

 

ACTIVA (EUR) *

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

VASTE ACTIVA

21.721.511

20.593.604

17.471.191

Oprichtingskosten

137.936

152.331

175.937

Immateriële vaste activa

3.532.425

2.606.863

2.344.601

Consolidatieverschillen

14.912.079

15.088.160

12.578.751

Materiële vaste activa

2.562.913

2.234.953

1.828.617

Financiële vaste activa

576.158

511.297

543.285

VLOTTENDE ACTIVA

31.407.847

28.970.708

30.541.335

Voorraden en bestellingen in uitvoering

4.682.577

3.379.452

4.835.151

Uitgestelde belastingen

0

0

0

Vorderingen op ten hoogste één jaar

20.875.917

19.371.195

21.131.512

Geldbeleggingen

8.761

584.780

238.980

Liquide middelen

3.824.864

3.846.013

3.003.982

Overlopende rekeningen

2.015.728

1.789.268

1.331.710

TOTAAL DER ACTIVA

53.129.358

49.564.312

48.012.526

 

 

 

 

PASSIVA (EUR) *

31/12/2019

      31/12/2018

31/12/2017

EIGEN VERMOGEN

10.082.940

10.542.268

10.729.513

BELANGEN VAN DERDEN

377.994

343.303

287.513

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

161.700

230.105

196.906

UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES

0

485

1.455

SCHULDEN

42.506.725

38.448.151

36.797.139

Schulden op meer dan één jaar

4.257.722

3.677.227

3.766.343

Schulden op ten hoogste één jaar

37.958.605

34.388.316

32.509.046

    Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

2.340.100

2.173.540

1.715.265

     Financiële schulden

10.363.625

8.910.004

7.462.653

     Handelsschulden

7.375.842

6.144.366

7.698.382

     Ontvangen vooruitbetalingen

6.762.505

4.308.187

5.135.502

     Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

7.230.003

7.645.266

6.837.322

     Overige schulden

3.886.529

5.206.953

3.659.922

Overlopende rekeningen

290.398

382.608

521.750

TOTAAL DER PASSIVA

53.129.358

49.564.312

48.012.526

* Opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen.

**   Conform de waarderingsregels werden de consolidatieverschillen (of de goodwill) sinds 1 januari 2019 afgeschreven op 10 jaar, los van elke mogelijke meerwaarde, overeenkomstig de Belgische boekhoudkundige normen.

In overeenstemming met de reglementeringen van Euronext Brussel Growth is dit jaarlijkse bericht facultatief. De publicatie van het financiële jaarverslag 2019 van Emakina Group volgt hierna.

Het jaarverslag bevat de gereglementeerde informatie en is, conform de wettelijke bepalingen terzake, beschikbaar vanaf 1 april 2020 op de website www.emakina.group, in de rubriek “Investor Relations”.

Contacteer ons
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België