Emakina Group: Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten

Emakina Group: Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten

Inkomsten bedragen 39.508 KEUR, een stijging met 2,4%; EBITDA van 2.474 KEUR daalt met 4,7%

EMBARGO tot 22 september - 17.30  –
Gereglementeerde informatie – vrije vertaling van de originele Franse tekst

Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn halfjaarlijkse resultaten bekend voor 2017.

1. Kerncijfers eerste halfjaar 2017

 

In KEUR

S1 2016

S1 2017

Wijziging

Inkomsten

38.594

39.508

+2,4%

Bedrijfswinst  (EBITDA)

2.596

2.474

-4,7%

Operationele marge %

6,7%

6,3%

 

Resultaat vóór belastingen

962

752

- 210

Nettoresultaat

585

143

- 439

2. Opvallende feiten eerste halfjaar 2017

a) New business

In 2017 hebben nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina Group als partner gekozen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Austrian Standards, Axa Insurance, Bank Delen, Boucheron, Carrera, Codeta Casino, Gaastra, Intersport, Jacob Holm, Konica Minolta, Makro, Mondi, Red Bull Media House, Renault Nissan, Samsonite.

b) Overname

In januari 2017 verwierf Emakina 100 % van het kapitaal van het Zweedse agentschap Doe Blomberg Gottberg (DBG), met 15 medewerkers en drievoudig laureaat van de Zweedse award “Communication Agency of the Year”. Emakina versterkt hiermee zijn aanwezigheid in Scandinavië, waar de groep nu beschikt over 30 medewerkers.

c) Internationalisatie

De bedrijfsopbrengsten "buiten België" stijgen met bijna 10% in het eerste semester van 2017.
Zij vertegenwoordigen 61% van het geconsolideerde bedrijfsresultaat van het eerste semester 2017 tegenover 57% in 2016.

d) Integratie en processen

In 2017 heeft Emakina Group de integratie en synergieën binnen zijn netwerk verdergezet, onder meer in Oostenrijk. Emakina Group versterkte eveneens zijn teams om de ontwikkeling van gemeenschappelijke beheerplatformen te versnellen. De organisatie van coördinatievergaderingen en opleidingen binnen de groep is een prioriteit. Zo worden eigen knowhow, beschikbare middelen en specifieke technologieën beter gedeeld.

e) Talenten

Talenten zijn de sluitsteen voor het succes van Emakina Group. Die aantrekken en behouden is voor alle managers een van de belangrijkste doelstellingen. Zij moeten daarbij toezien dat de expertise die de klanten wensen correct is afgestemd op de nodige kostenbeheersing. Dit subtiele evenwicht behouden blijft een kunst binnen een sterk veranderende context.

f) Partnerschappen

De commerciële partnerschappen van Emakina Group blijven de klanten het voordeel bieden van een ruime geografische dekking, waarbij zij kunnen rekenen op sterke lokale knowhow. Het betreft: Asiance (Korea), Bubblegum (Spanje), Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore), en SinnerSchrader (Duitsland).

3. Algemene opmerkingen

Groei van de activiteiten

In het eerste halfjaar van 2017 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 39.507.898 EUR tegenover 38.594.477 EUR in dezelfde periode van 2016, d.i. een toename van 2,4% (stabiel bij constante perimeter).

De internationale expansie zet zich zoals vermeld verder met ruim 61% aan inkomsten die buiten België werden gerealiseerd, tegenover 57% in dezelfde periode vorig jaar.

Evolutie van de operationele prestaties (EBITDA)

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 2.474.788 EUR (2.310.141 EUR bij constante perimeter) over de eerste helft van 2017 tegenover 2.595.805 EUR in 2016 over dezelfde periode, een stijging met 4,7% in absolute waarde. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten daalt de EBITDA over het eerste semester van 6,7% naar 6,3% (5,8% bij constante perimeter) tussen 2016 en 2017.

Deze evolutie van de operationele marge is het resultaat van verschillende factoren (bezettingsgraad, kostenstructuur, productie-efficiëntie, …). Maar zoals vermeld hebben de inspanningen om de integratie van de nieuwe entiteiten binnen de groep te realiseren invloed gehad op de prestaties begin 2017.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening goed beheerst en nettoresultaat positief

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (772.732 EUR) over de eerste helft van 2017 daalt met 11% tegenover dezelfde periode in 2016.  Dat is te verklaren door (i) de evolutie van de operationele rentabiliteit, (ii) een stabiel financieel resultaat (ondanks de stijging van afschrijvingen van goodwill) en (iii) het niet opnemen dit jaar van belangrijke waardeverminderingen op commerciële handelsvorderingen.

De nettowinst (143.106 EUR) over het eerste halfjaar 2017 is te verklaren door de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, de afwezigheid van belangrijke uitzonderlijke elementen en een toename van de fiscale lasten. Door dat positieve nettorendement kan de groep zijn eigen vermogen versterken.

Ter herinnering, de afschrijvingen op consolidatieverschillen (opgelegd door de Belgische boekhoudnormen) hebben een negatieve impact op het nettoresultaat van de onderneming van 1.095.861 EUR in de eerste helft van 2017 tegenover 909.263 EUR over het eerste halfjaar 2016. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt (geboekt onder financiële kosten), weegt zwaar door op het geconsolideerd nettoresultaat.

4. Financiële situatie

Half 2017 is de financiële situatie gezond gebleven dankzij een positief nettoresultaat en een versterking van het eigen vermogen, een schuldgraad in lijn met de groei van groep, een behoefte aan beheerst bedrijfskapitaal en de beschikbaarheid van gepaste kredietlijnen.

5. Vooruitzichten voor 2017

Het management van Emakina Group blijft de vooruitzichten van bij het jaarbegin aanhouden en verwacht voor heel het jaar 2017 een organische omzetgroei met één cijfer op basis van de huidige commerciële situatie.

6. Verklaring van de bestuurders

De raad van bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2017 zijn opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en dat zij een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van de groep Emakina. Het financieel jaarverslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

7. Varia

a) Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het halfjaarlijks verslag geen belangrijke correcties behoeven.

b) Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen (o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill).De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het halfjaarlijks verslag van 2017.

c) Agenda voor de aandeelhouders

  • 23 maart 2018:Publicatie jaarresultaten 2017
  • 2 april 2018:Jaarverslag 2017 (brochure) 
  • 23 april 2018:Algemene aandeelhoudersvergadering 

 

Contacteer ons
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België